Vår kvalité- och miljöpolicy på LKM

LKM kvalité- och miljöpolicyLjungby KablageMontering skall med hjälp av sina kvalitetsmål nå upp till kundernas krav och förväntningar. Produkterna skall vara förstklassiga och skall ge kunderna ett ökat kundvärde samt lönsamhet. Uppfyllandet sker genom en stark kundfokusering med ständiga förbättringar och total kvalitetssäkring som centrala begrepp.

All verksamhet skall sträva efter en bra utveckling av inne- och utemiljö så att belastningen på miljö och hälsa minimeras och resurser kan läggas på materialval och produktionsteknik.

Detta stöds av våra leverantörer av toppklass samt engagerade och delaktiga medarbetare.