Kablageproduktion med korta ledtider, LKM LaganKablage och kablar med mervärde!

Vi levererar allt från enklaste kablar till mer komplexa monteringar av kablage i stora och små serier för industrin. För oss är det viktigt att hålla hög kvalité med korta ledtider vilket uppskattas och ger mervärde till våra kunder. Vi tar hand om hela logistiken allt från inköp av material till leverans till kund och stödjer oss på våra goda leverantörer och medarbetare.

Konstruktion med spetskompetens

Vid behov medverkar vi och tar också ansvar för konstruktion där vi alltid använder oss av vår spetskompetens inom kabel och kontaktering. Med moderna metoder har vi kontroll över flödet från kundorder till leverans. Vi vill vara med i framkant kring ny teknologi och arbetar därför i nätverk både med våra kunder och leverantörer.

Vi erbjuder våra  kablagetjänster till:

  • vitvarubranschen

  • medicinteknisk bransch

  • transportsystem

  • lastbilar och truckar 

  • röda sektorn dvs värmebranschen

Kontakta LKM Lagan