Nätverket en resurs

Nätverksarbetet är stabilt och långsiktigt och bidrar till ökad effektivitet, ökad innovationsförmåga och flexibilitet. Nätverket hålls samman genom avtal som är formella och detaljerade eller avtal baserade på förtroende.

- Vårt nätverk består av samarbetspartners där vi bygger långsiktiga relationer.

CIL Centrum informationslogistik Ljungby
CIL är ett nybildat Leannätverk i Ljungby där vi på LKM AB ingår. Det är 10-15 företag som möts för att utbyta erfarenheter men också för att samordna utbildning. I detta nätverk möter vi både några kunder och samarbetspartners till oss. Vi genomför också regelbundna företagsbesök hos varandra.

LEAN på LKM

Studenter exjobbar om LEAN