Ljungby Kablagemontering effektiviserar kundflöde

Gabriela Iversen och Jonatan Lundquist, som är nyblivna ingenjörer inom Industriell Ekonomi (Linnéuniversitetet), har hos LKM fokuserat på montering och leverans till en specifik kund för att göra flödet mer ”Lean-effektivt”. De har bl a med hjälp av Kata-metodiken genomfört ett strukturerat förbättringsarbete för packning och leverans, som bl a resulterade i att leveransen kunde skickas i en pall jämfört med fyra pallar tidigare!

Studenterna har jobbat mycket internt på företaget, men även besökt och diskuterat förslag med kunden både före och efter förändringen – och kunden är såklart mycket nöjd med resultatet. Ljungby Lean-nätverk besökte LKM och fick ta del av företagets och studenternas berättelser och erfarenheter, och delade med sig av sina egna – allt för att utveckla och lyfta varandra!

Sam Johansson berättar att man redan påbörjat fortsättningen av studentarbetet, för att komma igång inom fler områden i företaget.