LEAN med daglig styrning

Vi på LKM KablageMontering deltar i ett LEAN-projekt där vi förändrar verksamheten från att vara resursstyrd till att bli mer kundfokuserad. Det innebär att producera det som verkligen kunden behöver och snart kommer att säljas och ett minimalt lager.

För att få en bra start har vi dels haft en konsult till hjälp men också genomfört ett företagsbesök som arbetar med LEAN idag med hela personalen. Alla  fick ge bidrag och ge på idéer till vårt förbättringsarbete. 

LEAN på LjungbykablageMonteringEngagemang, flexibilitet, kompetens, kvalitet och leveranssäkerhet är viktiga ledord i den dagliga verksamheten hos Ljungby KablageMontering.

Dagligt morgonmöte

Varje morgon har vi en kort genomgång där alla får inblick i vad som skall göras, vad vi gjort bra och respons på om det finns något som kan förbättras som reklamation eller annat. Man får också information om vad som skall levereras ut till kund de närmaste dagarna. Vi har också satt upp tydliga mål som alla vet om.

  • planering - produktion
  • planering - bemanning
  • planering - leverans
  • friskvård
  • planering - material 
  • nyheter

- Alla känner sig mer delaktiga och man får säga sin mening berättar Agneta.